Haderslev Produktionshøjskole...

... er for dig, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har  forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

På skolen får du mulighed for, at få styrket din personlige udvikling, få kvalifikationer der kan føre til, at du påbegynder og gennemfører en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse og derved forbedrer dine muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

Et forløb på skolen indeholder bl.a.

 

 I samråd med vejleder vælger du et af værkstederne og deltager i skolens øvrige aktiviteter, herunder undervisning, indtil du er klar til at fortsætte i uddannelse eller arbejde.

Dit forløb kan vare op til ét år og der er mulighed for forlængelse, efter skolens godkendelse, afhængig af dine forudsætninger før valg af uddannelse.