Praktiske oplysninger

Tider og pauser

Skolen er åben fra kl. 8. Du møder kl. 8.15 i kantinen, hvor dit fremmøde
registreres. Kl. 8.30 skal du være omklædt.

Dagsrytme

8.15 - 8.30  morgenmad
8.30 - 8.45  morgensamling
8.45 - 10.00  værksted
10.00 - 10.15  pause
10.15 - 12.00  værksted
12.00 - 12.30  frokostpause
12.30 - 13.45  værksted
13.45 - 14.00  pause
14.00 - 15.00  værksted

Fredag er arbejdstiden fra kl. 8.15 - 13.30. Frokost 11.30. 

For sent/forsømmelser

Hvis du kommer for sent eller forsømmer, trækkes du i skoleydelse.
I arbejdstiden forlades skolen kun efter aftale med din værkstedsleder.
Pauser er medregnet i arbejdstiden.

Sygdom

Skal meldes af dig personligt mellem kl. 7.45 og kl. 8.15 på tlf. nr.: 74 52 18 45, da du ellers vil blive trukket i din skoleydelse.

Hvis du er syg i flere dage, skal du ringe hver dag, med mindre du helt klart får en anden besked.

Ved sygdom ud over 3 arbejdsdage, kan skolen kræve lægeerklæring, som betales af skolen.

Arbejdstøj

Af sundheds– og sikkerhedsmæssige årsager stilles der krav om brug af arbejdstøj og sko.  På køkkenlinien udlånes kokkejakke og forklæde. Tøjet vaskes på skolen i arbejdstiden. Skridsikre træsko kan købes via skolen. Træskoene er elevens ejendom når skoleopholdet afsluttes.

På metal, pedel, træ og håndværkslinien kan arbejdstøj og sikkerhedssko købes via skolen.

Såfremt eleven har arbejdstøj kan dette anvendes. Eleven sørger selv for vask af arbejdstøjet.

Arbejds– og fodtøj er elevens ejendom, når skoleopholdet afsluttes. Skolen yder et tilskud på 150 kr. til køb af fodtøj.

Restbeløbet trækkes over skoleydelsen.

Du er selv ansvarlig for det udleverede. Du har mulighed for at få anvist et skab og betaler et depositum på 50 kr. for nøgle.

Parkering

Cykler, knallerter og biler parkeres på anviste pladser.

Offentlige kontorer/læge/tandlæge

Besøg lægges efter arbejdstid, eller aftales med din værkstedslærer.

Elevråd

Hvert værksted vælger en repræsentant til elevrådet. Elevrådet er bl.a. aktive omkring tilbud til højskoledage, studieture og andre aktiviteter.

Sikkerhedsudvalg

Hvert værksted vælger en sikkerhedsrepræsentant der sammen med værkstedslærer har ansvar for sikkerheden på værkstedet. Sikkerhedsrepræsentanterne vælger en repræsentant og en suppleant der deltager i sikkerheds-rundering og i –udvalgsmøder.

Måltider

Betaling for morgenmad og frokost udgør 19 kr. pr. dag. Beløbet modregnes i skoleydelsen hver 14. dag.

Skoleydelse

Folketinget har med finanslovens vedtagelse besluttet at skoleydelsen i 2004 vil være:

Til elever under 18 år  527 kr./uge

Til elever over 18 år  1265 kr./uge

Skoleydelsen vil være til rådighed på din bankkonto om fredagen i udbetalingsugen.  Udbetalingen vil i 2005 ske i ulige ugenumre.

Transport

Såfremt du er berettiget til uddannelseskort, er skolen behjælpelig med udstedelse heraf. Din egenbetaling vil være 280 kr. pr. måned.

Rygning

Skolens rygepolitik er, at der kun ryges udenfor. Rygning sker i pauser og/eller kun efter aftale med værkstedslærer.

Opstillede askebægre skal benyttes. Rygeskur er til rådighed.