Nyheder
Det sker
Om skolen
Vedtægter for skolen
Historie
Værdigrundlag
Virksomhedsplan
Lovgrundlag
Målgruppe
Undervisningsmiljø
Fysiske rammer
Samarbejdsaftaler
Udslusningsstrategi
Bestyrelse
Bliv elev
Værksteder
Ansatte
Øvrige tilbud
Godt at vide
Køreplaner - Sydbus
Kontakt os
 
Forside > Om skolen  Print

Om skolen

Skolens historie og idégrundlag.


Haderslev Daghøjskole foreslog i 1992 Haderslev Kommune at etablere en produktionsskole. På daværende tidspunkt skønnede kommunen, at der ikke var behov for en sådan skole. Midt i 1995 tilbyder Haderslev Daghøjskole at etablere og drive en prod
uktionshøjskole medudgangspunkt i, at folketinget den 14. Juni 1995 vedtog en lov om daghøjskoler og produktionsskoler. Loven trådte i kraft 1. januar 1996. Det sociale udvalg godkendte på et møde den 24. oktober 1995, at der etableredes en produktionsskole i samarbejde med Daghøjskolen, og at skolen placeredes i kommunale bygninger på Lindedal17 C. Produktionshøjskolen etableredes og godkendtes 1. maj 1996 som en selvejende institution med egen bestyrelse og påbegyndte sin virksomhed 1. juni 1996. Udgangspunktet for godkendelsen var, at der i Haderslev kommune var og er en stor gruppe "unge", der af den ene eller anden årsag ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller "dropper ud” og heller ikke kommer i ordinær beskæftigelse.

 


 
Haderslev Produktionsskole | Norgesvej 51 z | 6100 Haderslev | Tlf.: 74 52 18 45 | hphs@hphs.dk
 
Haderslev Produktionsskole