Søren Fischer Sørensen
lærer i medieværkstedet

email: sfs@hphs.dk
direkte tlf.: 7353 5377