forsiden
Træ/Service Linie

Linien supplerer håndværkslinien og producerer ligeledes forskellige produkter i træ. Skolens bygninger og grønne arealer vedligeholdes og vi sørger for kompostering og affaldssortering.

Vandtårnet med arealer passes også og der holdes åbent for turister om sommeren.

Du lærer om sikkerheden på et værksted, betjening af maskiner og hvad forskellige materialer kan anvendes til.