Pedel

Skolens bygninger og grønne arealer vedligeholdes og vi sørger for kompostering og affaldssortering. Arealer ved vandtårnet passes også.