Feedback   Søg   Indholdsfortegnelsen   Praktiske oplysninger
Aktiver

 

 

Fællesarrangementer

Vi bryder hverdagen og laver forskellige aktivi-teter på tværs af værk-stederne. Det er f.eks. morgensamling, oplysende foredrag og arrange-menter, fælles-møder, temadage, emne-uger, lejr- og studieture.

  Foredrag og arrange-menter om bl.a. sikker-hed, miljø, misbrug, idrætsturnering, kanotur, telttur i Sønderjyllands natur, skitur til Norges fjelde og ligende.