Information Medie Træ/service Køkken Pedel Tekstil Musik
Håndværk

Der arbejdes hovedsagelig indenfor træhåndværk og anlægsfaget. En stor del af arbejdsopgaverne består i at fremstille legeredskaber og legepladser. Linien udfører mange projekter udenfor skolens områder, hvor skolens værksted fungerer som base for produktionen. Du lærer om sikkerheden på et værksted, betjening af maskiner og hvad forskellige materialer kan anvendes til.

Links

Lærer | referencer |