Information Håndværk Medie Træ/service Køkken Pedel Tekstil Musik
Vi ser ikke så meget dagslys...
Medie

- Produktion af tryksager - foldere - kataloger - plakater - CD covers og video/film. Dette er blot nogle af de ting vi laver.

- Desuden programmerer vi hjemmesider og laver bannere/skiltereklamer til Internettet.

- Undervisningen er baseret på hjælp til selvhjælp, hvor elevernes ønsker og erfaringer underbygges med teori og praktisk arbejde - Samt ture, hvor vi tager ud og besøger firmaer eller steder m. relevans for linien, f.eks. TV2 i Odense.

- Vores kundekreds består af mindre og større lokale/private firmaer samt foreninger. Haderslev Kommune er en af vores store kunder. En af vores hovedopgaver er dog at fungere som serviceorgan for resten af produktionshøjskolen (det være sig lige fra time-sedler til visitkort).

- Vores udstyr består af 10 computere.
Specs: P4, 1.6Ghz, 512mb ram, WinXP. Vi har også en Apple eMac m. Mac OS X 10.3.4 som bliver brugt til redigering af film og lyd m. programmet Final Cut Express. Internettet får vi fat på via en 2Mbit adsl-forbindelse.
Vi råder også over digital/video kamera som anvendes til diverse projekter.

Links

lærer | beskrivelse | referencer | billeder | legeplads | links | Paristur 2004 | Webcam |