Søren Fischer Sørensen
Søren Fischer Sørensen,
lærer i medieværkstedet