Information Håndværk Medie Træ/service Køkken Pedel Tekstil Musik
Pedel

Skolens bygninger og grønne arealer vedligeholdes og vi sørger for kompostering og affaldssortering. Arealer ved vandtårnet passes også.

Links

lærer | beskrivelse | billeder