Information Håndværk Medie Træ/service Køkken Pedel Tekstil Musik
Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale med Ungdomsvejleder i Haderslev Kommune.


Unge, som henvender sig via en ungdomsvejleder:

1. Ungdomsvejlederen udarbejder sammen med den unge en statusopgørelse og en uddannelsesplan, hvor alle skridt fremgår – også de små

2. Ungdomsvejlederen afleverer den unge personligt og gennemgår ved denne lejlighed uddannelsesplanen sammen med den unge og produktionshøjskolens vejleder.

3. Inden for den første måned efter skolenstarten indkaldes den unge til en samtale med produktionshøjskolens vejleder. Samtalens indhold bestemmes af, hvor den unge står.

4. Under produktionshøjskoleopholdet er skolen ansvarlig for den unges vejledningsforløb. Det drejer sig om uddannelsesbesøg, brobygning, praktik, præsentationskurser, FTU-tilmelding, samtaler m.m., som er relevante i forhold til den unges uddannelses- og forløbsplan. Der udarbejdes mål- og evalueringsbeskrivelser af de enkelte vejledningsaktiviteter. Beskrivelserne i elevens forløbsplan og sammen med uddannelsesplanen bruges de i det videre arbejde med vejledningen af den unge.

5. Hvis opholdet medfører ændring i den unges uddannelsesplan, kontakts ungdomsvejlederen.

6. Ungdomsvejlederen sidder meget ofte inde med ”gammel” viden, som kan være afgørende for succesen i den unges uddannelsesforløb.

7. Der er gensidig informationspligt, hvis man bliver opmærksom på, at der er problemer med den unge.

8. Ved optræk til udmeldelse (pjæk, misbrug el. andet) kontaktes ungdomsvejledningen, så der kan gribes ind hurtigst muligt.

9. Ved udmeldelse orienteres Ungdomsvejledningen i børn- og familieafdelingen omgående

Unge under 19, som ansøger om optagelse på eget initiativ.

1. Produktionshøjskolen kontakter den centrale ungdomsvejledning umiddelbart efter elevens indmeldelse på skolen

2. Den centrale ungdomsvejledning finder ud af, hvem der er den unges ungdomsvejleder og kontakter denne.

3. Ungdomsvejlederen kontakter skolen, og det aftales, hvordan samarbejdet skal forløbe. Det vil være afhængigt af, hvor godt ungdomsvejlederen kender unge.

4. 4. -8. som i aftalen overfor.

Produktionshøjskolens vejleder deltager i ungdomsvejledningens møder og får dagsordener, referater og meddelelser tilsendt.