Information Håndværk Medie Træ/service Køkken Pedel Tekstil Musik
Udslusningsresultater

Udslusningsresultater

Perioden 01.01.03 - 31.12.03

udslusning til Antal % Mål
SU berettiget uddannelse 33 30 35
Ikke SU berettigt uddannelse 6 6 5
Arbejde 23 21 30
Andet 7 6 5
Ledighed 40 37 25
I alt 109 100 100

Perioden 01.01.03 - 31.12.02

udslusning til Antal % Mål
SU berettiget uddannelse 46 38 35
Ikke SU berettigt uddannelse 10 8 5
Arbejde 32 27 30
Andet 7 6 5
Ledighed 25 21 25
I alt 120 100 100

Perioden 01.01.01 - 31.12.01

udslusning til Antal % Mål
SU berettiget uddannelse 24 30 30
Ikke SU berettigt uddannelse 6 7 5
Arbejde 17 21 30
Andet 6 7 5
Ledighed 28 35 30
I alt 81 100 100