Henrik Hansen
lærer på trælinien

email: hh@hphs.dk
direkte tlf.:7353 5375