VANDTÅRN/GRØN
Vi renoverer "Det røde Vandtårn" og vedligeholder arealet omkring det. Renoveringen forventes færdig sommeren 2001.

Linien supplerer i perioder Håndværkslinien, idet skolen har mange ordrer på produkter til legepladser samt renovering af disse.

I løbet af 2001 afgøres det, om linien skal fortsætte, eller der skal gives elever et andet tilbud. Ideen med linien har også været, at "Det røde Vandtårn", kan være ramme om turistaktiviteter så som udstillinger og f.eks. Cykeludlejning.


Haderslev Produktionshøjskole - Lindedal 17C - 6100 Haderslev  Tlf.: 7452 1845 - Fax.: 7453 2591 - e-mail: hphs@hphs.dk