VANDTÅRN/GRØN LINIE

Vi renoverer "Det røde Vandtårn" og vedligeholder arealet omkring det. Renoveringen forventes færdig sommeren 2001.
Linien supplerer i perioder Håndværkslinien, idet skolen har mange ordrer på produkter til legepladser samt renovering af disse.
I løbet af 2001 afgøres det, om linien skal fortsætte, eller der skal gives elever et andet tilbud. Ideen med linien har også været, at "Det røde Vandtårn", kan være ramme om turistaktiviteter så som udstillinger og f.eks. Cykeludlejning.